The Empress Of China บูเช็คเทียน ซับไทย EP.1-EP.82 [จบ]

EMPRESS OF CHINA บูเช็คเทียน 2014 (ฟ่านปิงปิง)

ซีรีส์ The Empress of China บูเช็คเทียน จักรพรรดินีบูเช็คเทียน ฮ่องเต้หญิงผู้ยิ่งใหญ่องค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน โดยจะเล่าเรื่องราวชีวิตของ พระนางบูเช็กเทียน หรือ อู่ เจ๋อเทียน (武则天) พระนาง คือ สตรีชาวจีนพระองค์เดียว ที่ได้ขึ้นเป็น “จักรพรรดินี” ครองราชย์อย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีนอันยาวนานกว่า 5,000 ปี แต่ก่อนการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด พระองค์ต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงเติบใหญ่ เรื่องราวของเธอช่างน่าติดตามเป็นยิ่งนัก แฟนๆ ซีรี่ย์จีน ห้ามพลาดเป็นอันขาด

นักแสดง ซีรีส์จีน THE EMPRESS OF CHINA บูเช็คเทียน

สล็อตเว็บตรง สล็อต

ฟ่าน ปิงปิง รับบท พระนางอู่ เจ๋อเทียน (บูเช็คเทียน)
จาง เฟิงอี้ รับบท ถังไท่จง หลี่ ซื่อหมิน
หลี่ จื้อถิง รับบท ถังเกาจง หลี่ จื้อ
จาง จวินหนิง รับบท สวี ฮุ่ย (พระราชชายาสวี/สวีเสียนเฟย)
หลี่ เฉิน รับบท หลี่ มู่ (พระโอรสของถังไท่จง)
จาง ถิง รับบท เหวย กุ้ยเฟย (พระอัครเทวีเหวย พระอัครเทวีของถังไท่จง)
อู๋ ซิ่วปัว รับบท จาง เจี้ยนจือ
จาง ซินอี่ว์ รับบท เซียว ซูเฟย (พระราชเทวีเซียว พระราชเทวีของถังเกาจง)
โจว ไห่เหม่ย รับบท หยาง เฟย (พระมเหสีหยาง มเหสีของถังไท่จง)
หวัง ฮุ่ยชุน รับบท ฉาง ซุนอู๋จี้ (พี่ของฉางซุนฮองเฮา)
หลี่ เจี๋ย รับบท หลี่ เค่อ (พระโอรสของถังไท่จง)
หลี หลี่เหริน รับบท หลี่ เฉิงเฉียน (องค์รัชทายาทในรัชกาลถังไท่จง)
อี๋ว์ ฮ่าวหมิง รับบท หลี่ ฉุนเฟิง
จาง ติ้งหาน รับบท ฉางซุนฮองเฮา (ฮองเฮาของถังไท่จง) / เจิ้ง หวั่นเหยียน (นางกำนัล)
จาง ถง รับบท อิน เต๋อเฟย (พระอัครชายาอิน พระอัครชายาของถังไท่จง)
ซือ ซือ รับบท หวัง ฮองเฮา (ฮองเฮาในรัชกาลถังเกาจง)

ดูซีรี่ย์จีน THE EMPRESS OF CHINA นางพญาบัลลังก์ทอง

The Empress of China ซับไทย EP.01
สำรอง EP.01 / สำรอง ตอน01

The Empress of China ซับไทย EP.02
สำรอง EP.02 / สำรอง ตอน02

The Empress of China ซับไทย EP.03
สำรอง EP.03 /สำรอง ตอน03

The Empress of China ซับไทย EP.04
สำรอง EP.04 / สำรอง ตอน04

The Empress of China ซับไทย EP.05
สำรอง EP.05 / สำรอง ตอน05

The Empress of China ซับไทย EP.06
สำรอง EP.06 / สำรอง ตอน06

The Empress of China ซับไทย EP.07
สำรอง EP.07 / สำรอง ตอน07

The Empress of China ซับไทย EP.08
สำรอง EP.08 / สำรอง ตอน08

The Empress of China ซับไทย EP.09
สำรอง EP.09 / สำรอง ตอน 09

The Empress of China ซับไทย EP.10
สำรอง EP.10 / สำรอง ตอน10

The Empress of China ซับไทย EP.11
สำรอง EP.11 / สำรอง ตอน.11

The Empress of China ซับไทย EP.12
สำรอง EP.12 / สำรอง ตอน.12

The Empress of China ซับไทย EP.13
สำรอง EP.13 / สำรอง ตอน.13

The Empress of China ซับไทย EP.14
สำรอง EP.14 / สำรอง ตอน14

The Empress of China ซับไทย EP.15
สำรอง EP.15 / สำรอง ตอน 15

The Empress of China ซับไทย EP.16
สำรอง EP.16 / สำรอง ตอน 16

The Empress of China ซับไทย EP.17
สำรอง EP.17 / สำรอง ตอน 17

The Empress of China ซับไทย EP.18
สำรอง EP.18 / สำรอง ตอน 18

The Empress of China ซับไทย EP.19
สำรอง EP.19 / สำรอง ตอน 19

The Empress of China ซับไทย EP.20
สำรอง EP.20 / สำรอง ตอน 20

The Empress of China ซับไทย EP.21
สำรอง EP.21 / สำรอง ตอน 21

The Empress of China ซับไทย EP.22
สำรอง EP.22 / สำรอง ตอน 22

The Empress of China ซับไทย EP.23
สำรอง EP.23 / สำรอง ตอน 23

The Empress of China ซับไทย EP.24
สำรอง EP.24 / สำรอง ตอน 24

The Empress of China ซับไทย EP.25
สำรอง EP.25 / สำรอง ตอน 25

The Empress of China ซับไทย EP.26
สำรอง EP.26 / สำรอง ตอน 26

The Empress of China ซับไทย EP.27
สำรอง EP.27 / สำรอง ตอน 27

The Empress of China ซับไทย EP.28
สำรอง EP.28 / สำรอง ตอน 28

The Empress of China ซับไทย EP.29
สำรอง EP.29 / สำรอง ตอน 29

The Empress of China ซับไทย EP.30
สำรอง EP.30 / สำรอง ตอน 30

The Empress of China ซับไทย EP.31
สำรอง EP.31 / สำรอง ตอน 31

The Empress of China ซับไทย EP.32
สำรอง EP.32 / สำรอง ตอน 32

The Empress of China ซับไทย EP.33
สำรอง EP.33 / สำรอง ตอน 33

The Empress of China ซับไทย EP.34
สำรอง EP.34 / สำรอง EP.34

The Empress of China ซับไทย EP.35
สำรอง EP.35 / สำรอง ตอน 35

The Empress of China ซับไทย EP.36
สำรอง EP.36 / สำรอง ตอน 36

The Empress of China ซับไทย EP.37
สำรอง EP.37 / สำรอง ตอน 37

The Empress of China ซับไทย EP.38
สำรอง EP.38 / สำรอง ตอน 38

The Empress of China ซับไทย EP.39
สำรอง EP.39 / สำรอง ตอน 39

The Empress of China ซับไทย EP.40
สำรอง EP.40 / สำรอง ตอน 40

The Empress of China ซับไทย EP.41
สำรอง EP.41 / สำรอง ตอน 41

The Empress of China ซับไทย EP.42
สำรอง EP.42 / สำรอง ตอน 42

The Empress of China ซับไทย EP.43
สำรอง EP.43 / สำรอง ตอน 43

The Empress of China ซับไทย EP.44
สำรอง EP.44 / สำรอง ตอน 44

The Empress of China ซับไทย EP.45
สำรอง EP.45 / สำรอง ตอน 45

The Empress of China ซับไทย EP.46
สำรอง EP.46 / สำรอง ตอน 46

The Empress of China ซับไทย EP.47
สำรอง EP.47 / สำรอง ตอน 47

The Empress of China ซับไทย EP.48
สำรอง EP.48 / สำรอง ตอน 48

The Empress of China ซับไทย EP.49
สำรอง EP.49 / สำรอง ตอน 49

The Empress of China ซับไทย EP.50
สำรอง EP.50 / สำรองตอน 50

The Empress of China ซับไทย EP.51
สำรอง EP.51 / สำรอง ตอน 51

The Empress of China ซับไทย EP.52
สำรอง EP.52 / สำรอง ตอน 52

The Empress of China ซับไทย EP.53
สำรอง EP.53 / สำรอง ตอน 53

The Empress of China ซับไทย EP.54
สำรอง EP.54 / สำรอง ตอน 54

The Empress of China ซับไทย EP.55
สำรอง EP.55 / สำรอง ตอน 55

The Empress of China ซับไทย EP.56
สำรอง EP.56 / สำรอง ตอน 56

The Empress of China ซับไทย EP.57
สำรอง EP.57 / สำรอง ตอน 57

The Empress of China ซับไทย EP.58
สำรอง EP.58 / สำรอง ตอน 58

The Empress of China ซับไทย EP.59
สำรอง EP.59 / สำรอง ตอน 59

The Empress of China ซับไทย EP.60
สำรอง EP.60 / สำรอง ตอน 60

The Empress of China ซับไทย EP.61
สำรอง EP.61 / สำรอง ตอน 61

The Empress of China ซับไทย EP.62
สำรอง EP.62 / สำรอง ตอน 62

The Empress of China ซับไทย EP.63
สำรอง EP.63 / สำรอง ตอน 63

The Empress of China ซับไทย EP.64
สำรอง EP.64 / สำรอง ตอน 64

The Empress of China ซับไทย EP.65
สำรอง EP.65 / สำรอง ตอน 65

The Empress of China ซับไทย EP.66
สำรอง EP.66 / สำรอง ตอน 66

The Empress of China ซับไทย EP.67
สำรอง EP.67 / สำรอง ตอน 67

The Empress of China ซับไทย EP.68
สำรอง EP.68 / สำรอง ตอน 68

The Empress of China ซับไทย EP.69
สำรอง EP.69 / สำรอง ตอน 69

The Empress of China ซับไทย EP.70
สำรอง EP.70 / สำรอง ตอน 70

The Empress of China ซับไทย EP.71
สำรอง EP.71 / สำรอง ตอน 71

The Empress of China ซับไทย EP.72
สำรอง EP.72สำรอง ตอน 72

The Empress of China ซับไทย EP.73
สำรอง EP.73 / สำรอง ตอน 73

The Empress of China ซับไทย EP.74
สำรอง EP.74 / สำรอง ตอน 74

The Empress of China ซับไทย EP.75
สำรอง EP.75 / สำรอง ตอน 75

The Empress of China ซับไทย EP.76
สำรอง EP.76 / สำรอง ตอน 76

The Empress of China ซับไทย EP.77
สำรอง EP.77 / สำรอง ตอน 77

The Empress of China ซับไทย EP.78
สำรอง EP.78 / สำรอง ตอน 78

The Empress of China ซับไทย EP.79
สำรอง EP.79 / สำรอง ตอน 79

The Empress of China ซับไทย EP.80
สำรอง EP.80 / สำรอง ตอน 80

The Empress of China ซับไทย EP.81
สำรอง EP.81 / สำรอง ตอน81

The Empress of China ซับไทย EP.82
สำรอง EP.82 / สำรอง ตอน 82

Sbobet888
ซีรีย์น่าดู
Comments
Loading...
PG SLOT | แทงบอลออนไลน์ | สล็อตเว็บตรง | สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่มีขั้นต่ำ | ไฮโลไทย | สล็อตเว็บตรง| สล็อตเว็บตรง| บาคาร่า| ไฮโลออนไลน์| สล็อตเว็บตรง | สล็อตแตกง่าย | ไฮโลไทย | สล็อตเว็บตรง | สล็อตออนไลน์ |